Dự án này đã được cấp sổ đỏ, CĐT đã nhận được quyết định 3553/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 về việc bàn giao đất cho Chủ Đầu tư thực hiện dự án (theo Điều 68 nghị định 43/2014/NĐ-CP), do đó, đã đủ điều kiện để CĐT được cấp sổ đỏ cho toàn dự án.
Hình thức làm sổ đỏ cho KH sẽ thông qua hình thức chuyển nhượng bằng việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất.