– Khách hàng không được tùy ý xây dựng theo số tầng, thiết kế khác với thiết kế ban đầu của CĐT theo hợp đồng mua bán. Khách hàng được phép sửa chữa mặt trong nếu không ảnh hưởng đến kết cấu của căn nhà. Thiết kế mặt ngoài và màu sắc giữ nguyên theo quy định của CĐT trong HĐMB.